KVALITETSPOLICY

Vi är din fjärrvärmeinstallatör till industri, fastigheter och bostadshus.

MILJÖPOLICY

Vi arbetar med företag, kunder och verksamheter som har för avsikt att minska miljöpåverkan så som vi. Alla beställarens miljömål skall tillgodoses och vi ska arbeta med att hushålla med resurser.

 

Vi försöker minska användadet av miljöfarliga och icke förnybara råvaror. Vi ska klara av myndigheternas krav och sträva efter hela tiden att förbättra miljöarbetet med bl.a. förebyggande åtgärder och arbeten.

 

Vid nya verksamheter, processer och projekt ska först och främst miljökonsekvenserna av dessa utredas redan i planeringsstadiet.

Vi strävar ständigt att förbättra vårt miljöarbete och ser till att återvinna material och sortera.

 

KVALITETSPOLICY

Vi har framtagna rutiner och kontrollplaner och riskanalyser för varje projekt. Våra arbeten ska motsvara de krav gällande kvalitet och kontroll som är ett lagstadgat myndighetskrav och de kvalitetsdokument som framtas vid varje projekt är något hela vår verksamhet påverkas av.

 

Vi har ett samarbete med våra underleverantörer för att kvalitetsnivån ska säkerhetsställas.

 

 

Vi arbetar enligt ISO 14001 och ISO 9001

Fagersta Industrirör AB

Box 2038

737 02 Fagersta

0223-193 20

Besöksadress

Fagersta Stainless

Byggnad 711

Timo Talonen VD 070-630 11 34

 

info@fagerstaindustriror.se