NYHETER

Vi är din fjärrvärmeinstallatör till industri, fastigheter och bostadshus.

 

2017-01-03 Start i Arboga utbyggnad av DN300 ledning i samarbete med ETF EnergiTeknik Fjärrvärme AB.

 

2017-01-02 Västerås Kungsängsgatan DN700 beställare MälarEnergi AB.

 

2016-12-18 Anslutning av villa samt installation av värmeväxlare i Hedemora. Vi hann till jul!

 

2016-12-16 Per Olsskolan Fagersta, flytt av fjärrvärmekulvert DN80 i samarbete med AEB och VB Energi.

 

2016-12-16 Projekt Sveavägen DN400 utbyte av kulvert i Sandviken i samarbete med BJ Markbyggnads AB avlsutad.

 

2016-11-30 Stora Skedvi nya skolbyggnader anslutna till fjärrvärmenätet i samarbete med Hedemora Energi.

 

2016-09-30 Projekt KV Violen Fagersta. Nytt kulvertsystem och värmeväxlare i fastigheter i samarbete med Conradssons

Schakt och Transport avslutad.

Fagersta Industrirör AB

Box 2038

737 02 Fagersta

0223-193 20

Besöksadress

Fagersta Stainless

Byggnad 711

Timo Talonen VD 070-630 11 34

 

info@fagerstaindustriror.se